Leeftijdsvriendelijk, gezond, aantrekkelijk, sociaal, veilig en duurzaam.

Als steeds-ouder-wordende mensen willen we zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig kunnen blijven met een goede kwaliteit van leven. Participatie, innovatie en een optimale inrichting van de omgeving zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

paarNederland vergrijst in een hoog tempo, wat er voor zorgt dat er een verandering in de samenstelling van de bevolking ontstaat die nog niet eerder heeft plaatsgevonden. Waar er nu gemiddeld 14 procent 65-plussers in de stad wonen zal dit in 2040 rond de 25 procent zijn. Eén op vier. Het aantal 75-plussers zal zelfs verdubbelen. In dat opzicht zal het straatbeeld de komende jaren anders worden.

De veranderende samenstelling heeft de komende decennia dan ook een grote impact op de samenleving. Het is nu tijd om pro-actief de effecten hiervan in goede banen te leiden. Voorkomen is beter dan genezen. Ouderen vormen hierbij niet het probleem, ze maken juist deel uit van de oplossing. Zolang ouderen gezond blijven kunnen ze met relatief weinig zorg zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan de maatschappij.

Vergroot de mobiliteit van ouderen-5

Het programma gezonde mobiliteit zet in op het behouden van een goede gezondheid en richt zich hiervoor op het vergroten van de kwaliteit en leefbaarheid van de publieke ruimte voor ouderen. Leeftijdsvriendelijk, gezond, aantrekkelijk, sociaal, veilig en duurzaam.

An age-friendly city encourages active ageing by optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age.  World Health Organization (WHO)